Draai voor klassieke weergave

Gesponsorde koppelingen

Niet alles komt uit boeken

Bron: Ettyhillesumlyceum.nl

Ervaringscertificaat (EVC) - Praktijkonderwijs

Een ErvaringsCertificaat heet kortweg EVC. Een echt diploma is het niet. Maar je kunt er wel jouw kunde en kennis mee bewijzen. Daarom wordt dit certificaat ook 'erkenning van verworven competenties' genoemd. Voor je carrière altijd handig om extra bij jo

Vacatures binnen het onderwijs

Vacatures advertenties in bijv kranten, tijdschriften, personeels- en vakbladen, en op internet. Met de toename van de werkloosheid in Europa vanaf de jaren zeventig van de 20e eeuw zijn voor vacatures aparte secties of bijgevoegde katernen ontstaan.

Over de praktijkonderwijs pagina

Het praktijkonderwijs is in Nederland een van de vijf vormen van voortgezet onderwijs. Er zijn in Nederland 174 scholen voor praktijkonderwijs (PrO), met in totaal 26.656 leerlingen.[1] Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. Voorheen waren dat de scholen voor vso-mlk (voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen). Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Een klein deel stroomt door of haalt binnen het praktijkonderwijs niveau 1 van het mbo. Voor het praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens van 18 jaar.


Laatste update:
23 oktober 2020

Over de beheerder

Hier vindt u een overzicht van alle praktijkscholen binnen Nederland en België. mist u een link of heeft u vragen,tips? neem dan contact met mij op!


Contact met de beheerder